HAR DU HELSEFORSIKRING?

 

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.

IF

https://www.if.no/privat 

Storebrand

https://www.storebrand.no/forsikring

Trygg

https://www.tryg.no/

Vertikal Helse

https://vertikalhelse.no/

Sparebank1

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/forsikring.html

Gjensidige

https://www.gjensidige.no/

Protector

https://www.protectorforsikring.no/

DNB

https://www.dnb.no/helse