1-gangs konsultasjon kr 690

Oppfølgende behandling kr 490

Røntgen kr 590

1-gangs konsultasjon med røntgen kr 1280