1-gangs konsultasjon kr 790

Oppfølgende behandling kr 550

Røntgen kr 650

1-gangs konsultasjon med røntgen kr 1440