1-gangs konsultasjon kr 610

Oppfølgende behandling kr 450

Røntgen kr 400

1-gangs konsultasjon med røntgen kr 1010