1-gangs konsultasjon kr 630

Oppfølgende behandling kr 470

Røntgen kr 420

1-gangs konsultasjon med røntgen kr 1050