Den beste reklamen et produkt kan få, er fornøyde kunder
TEMPUR Madrassen og Putene kan foruten å gi ethvert menneske en utrolig søvn komfort, i mange tilfeller også virke smertedempende. Et overveldende antall brev fra fornøyde kunder bekrefter kontinuerlig effekten TEMPUR har på søvnkvalitet og rygg- og smerte problemer.

Les hvordan TEMPUR forbedrer søvnen
Ut ifra følgende uttalelser kan du finne søvn situasjoner som likner på din egen og hvilke forbedringer personene har opplevd ved å bytte til Tempur Madrass og Pute.

En utrolig høy grad av kunde tilfredshet
1 undersøkelse har vært foretatt for å bedømme tilfredsheten til TEMPUR kunder. Den undersøkelsen (Alpert, O’Neil, Tigre & Co, 2000) resulterte i tall som ble bedømt nesten utenkelig høyt.

Konklusjonen av en kundeundersøkelse utført av Alpert, O’Neil, Tigre & Co, USA:

  • 84% føler at Tempur madrassen reduserer behovet for å snu og vende på seg i sengen.
  • 86% sier at Tempur madrassen forbedrer søvnkvaliteten.
  • 89% sier at Tempur madrassen er bedre enn den forrige sengen.
  • 83% sier at verk og smerter ble redusert ved bruk av Tempur madrassen