Utdanningen

Kiropraktorutdanningen er normert til fem og et halvt år på universitetsnivå. Utdanningen kan tas i mange ulike land, hovedsaklig i  de engelsk-språklige verdensdeler. De fleste norske studentene studerer i Danmark, England, USA eller Australia da det foreløpig ikke er en egen norsk utdannning. Kiropraktorutdanningen er mange steder organisert som en egen helsefagutdanning i en universitetsstruktur.

Internasjonale godkjenningsorganer for utdanningsinstitusjonene sørger for en høy standard på utdanningen og norske helsemyndigheter legger disse til grunn for offentlig godkjenning (se liste under utdanning over godkjente studiesteder). Etter fullført anerkjent utdanning må kandidater gjennomføre et års turnustjeneste for å oppnå offentlig godkjenning i Norge.

På initiativ fra Nordisk Råd ble det i 1994 etablert en felles nordisk kiropraktorutdanning ved Odense Universitet i Danmark.  Der avsettes årlig plasser til opptak av norske søkere.  Nordiske lege- og kiropraktorstudenter har i stor utstrekning felles pensum og undervisning i de tre første årene (studiets prekliniske del).  En oversikt over utdanningens innhold finner du under menyvalget  utdanning.

Stor rekruttering til profesjonen og et stort samfunnsmessig behov for økt innsats og bedre samhandling innen helsevesenet på området muskel-skjelettlidelser har aktualisert behovet for å etablere kiropraktorutdanning i Norge ved et av landets universiteter i nær fremtid. Norsk Kiropraktorforening arbeider nå aktivt for at Norge skal få sin egen kiropraktorutdanning overfor landets helse- og utdanningsmyndigheter.