Trygden yter stønad til behandling hos kiropraktor.Du trenger ikke lenger gå via lege for å få økonomisk støtte til behandling hos kiropraktorer

(se Trygdeetaten)

Stønaden er 64 kroner per behandling, og 139 kroner ved førstegangsundersøkelse. Kiropraktorene har direkte oppgjør med trygdekassen og dette går automatisk uten at pasienten trenger å gjøre noen ting. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester og trygdens stønad vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.