ANDRE TILSTANDER

Klinisk erfaring har vist at kiropraktisk behandling i enkelte tilfeller kan hjelpe for organiske tilstander. Flere kliniske forskningsprosjekter er i gang med å belyse dette.