ANDRE LEDD / IDRETTSKADER

Det er utviklet forskjellige kiropraktiske undersøkelses- og behandlingsteknikker for alle kroppens ledd. Dette er viktig både i behandlingen av akutte idrettskader og kroniske belastningslidelser. Kiropraktikk har således en rolle i behandlingen av eksempelvis både akutte distorsjoner og kroniske tendinitter. Mange leger henviser pasienter med slike lidelser til kiropraktor, og kiropraktoren har en naturlig plass i behandlingsteamet rundt toppidrettsutøvere.
Kroniske feilfunksjoner i ekstremitetene kan være en underliggende årsak til ryggplager, noe som ofte blir oversett. Eksempelvis kan undersøkelse og behandling av fot/ankel/kne være relevant for en pasient med rygglidelser. Det motsatte kan også være tilfelle, slik at det for kiropraktoren alltid er naturlig å undersøke funksjonen i ryggsøylen hvis pasienten for eksempel har en kronisk tendinitt .

Kristen Høyer Mathiassen, kiropraktor, Stavanger

Ole Christer Høyer Mathiassen, kiropraktor