Den nest største gruppen av pasienter hos kiropraktorer har nakkesmerter og hodepine. Gruppen representer omtrent en tredjedel av pasientene. Også på dette området er internasjonale ekspertpanelers konklusjoner positive når det gjelder manipulasjonsbehandling. Manipulasjonsbehandling er et av flere tiltak som ofte benyttes av kiropraktorer for denne typen plager.

Kiropraktorer hjelper pasienter både med akutte nakkesmerter, som ved akutt torticollis (kink i nakken), og mer kroniske nakke-skulder-arm-syndromer.